Uzmanlık Alanlarımız

Uzmanlık Alanlarımız

fikri sınai mülkiyet hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Müvekkillerimize marka, patent hukuku başta olmak üzere, faydalı model, endüstriyel tasarım, telif hakları, marka – patent lisans sözleşmeleri dahil fikri mülkiyet haklarının her alanında danışmanlık vermekteyiz.

bilişim hukuku

Bilişim Hukuku

Müvekkillerimize bilişim sektöründe yeni kurulan hem de köklü teknoloji şirketleriyle çok yakın çalışmakta, yeni şirketlerin kuruluşlarında mevzuata uyum ve altyapının kurulabilmesi ile teknoloji şirketlerinin günlük faaliyetleri kapsamında gerek duydukları geniş bir hukuki çerçevede hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir.

E-Ticaret Hukuku

Müvekkillerimize , elektronik ticaret kanunu ve diğer sair mevzuata uyum çalışması, ilgili faaliyet alanı ve iş modeline uygun e-ticaret ve mesafeli satım sözleşmesi hazırlaması gibi başlıklarda ticari faaliyetlerinin elektronik ortamda gerçekleştiren kurumlara ve girişimcilere hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Girişimcilik Hukuku ve Start-up Şirketleri

Teknoloji ve girişim şirketlerine, faaliyetlerine başladıkları andan itibaren danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Hem kurucu ortaklar hem de yatırımcılarla çalışma konusunda çok ciddi bir birikime sahip bilgi birikimimiz, tüm yatırım süreçlerine ve bunların yönetilmesine dair müvekkillerimize hukuki hizmet vermekteyiz.

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Yerli ve yabancı şirketler ve gruplara, stratejik ve finansal yatırımcılara, fonlara ve Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı kişi veya kuruluşlara ticaret hukuku ve şirketler hukuku alanında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

sözleşmeler hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Müvekkillerimize belirli bir konuda danışmanlık hizmeti verilmekle birlikte, öncelikli amacımız müvekkillerimizle kalıcı ve uzun vadeli ilişkilerin geliştirilmesi ve hukuki danışmalık hizmetlerinin ve hukuk hizmetlerinin sunulmasıdır.

iş güvenliği hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Müvekkillerimize işçi ve işveren ilişkisinin her aşamasında eksiksiz ve kişiye özel İş güvencesi ve fesih hususlarında görüş vermekte birlikte, işletmelerin yeniden organizasyonu ve yeniden yapılandırılması, fesih ve dava süreci yönetimi, takibi ve ibra sözleşmelerinin hazırlanması ve toplu iş sözleşmesi müzakereleri de dâhil olmak üzere muhtelif hususlarda hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri vermekteyiz.

aile hukuku

Aile Hukuku

Türk vatandaşları arasındaki, Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soy bağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve tarafların arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerimize Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat gösteren bir tecrübe ve bilgi birikimi ile hukuki hizmet vermekteyiz

gayrimenkul hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Kentsel Dönüşüm Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat kentsel dönüşüm hukuku bağlamında daire sahiplerine, site ve bina yönetimlerine, yatırım ve inşaat şirketlerine yatırımları ve alımları, inşaat projelerinin yürütülmesi ve alt yapısının kurulması, yüklenici, mimar ve proje yöneticileriyle sözleşmelerin yapılması, imar mevzuatı da dâhil bu alandaki tüm konularda müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadırlar.

SİGORTA HUKUKU

Sigorta sözleşmeleri kapsamında meydana gelen ihtilaflara yönelik olarak, trafik kazaları veya maddi hasarlı kazalarda ölüm ve yaralama meydana gelmesi durumunda oluşan maddi ve manevi zararların tazmini, sağlık, emeklilik, hayat sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar başta olmak üzere sigorta ihtilaflarına ilişkin her alanda müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermekteyiz.

Sağlık ve İlaç Hukuku

Gerek yerel gerekse uluslararası müvekkillere hizmet veren YETKİN HUKUK, Sağlık ve İlaç Hukuku alanında, sektörel faaliyetlerden doğan akdi ve idari tüm uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili danışmalık ve hukuki hizmet vermektedir

Tüketici Hukuku

Tüketici hakları, tüketicilerin satıcı ve üreticilerden almış olduğu mal ve hizmetlerin ayıplı olması halinde Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde uğramış oldukları zararın tazmini başta olmak üzere tüketicileri ilgilendiren tüm hukuki konulara ilişkin danışmanlık ve hukuki hizmet vermekteyiz.

ceza hukuku

Ceza Hukuku

Ağır Ceza Mahkemesi, Sulh Ceza Hakimlikleri ve Asliye Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan ceza davalarına ve savcılık soruşturmalarına ilişkin olarak, YETKİN HUKUK olarak Türk Ceza Kanunu Kapsamında yer alan tüm suçlar kapsamında danışmanlık, mağdur avukatlığı ve şüpheli veya sanıklara müdafilik hizmeti vermekteyiz. Ceza yargılamaları aşamasında adil yargılanma hakkı kapsamında en etkili ve başarılı neticeyi almak üzere tecrübe ve bilgi birikimimiz ile müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız

icra iflas hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerinde kapsamlı danışmalık ve hukuki hizmet vermekteyiz.

kişisel verilerin korunması hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kamu otoriteleri ve şirketler, gelişen teknolojinin desteği ile elde etmiş oldukları kişilere ait verileri pek çok nedenden dolayı işlemekte, saklamakta ve diğer kişilerle paylaşmaktadır. Kişisel Veriler ile ilgili mevzuatın yürürlüğe girmesinden sonra, kişisel verileri elde etmiş olan şirketlere ve kurumlara mevzuat kapsamında AB Ülkeleri ile uyumlu olacak şekilde birtakım yükümlülükler getirilmiş ve bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar belirlenmiştir. KVKK kapsamındaki yükümlülüklere tam anlamıyla uyumun sağlanması bakımından Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara (hukuk, İK, IT, pazarlama, halkla ilişkiler vb.) şirket içi farkındalık eğitimlerinin sunulması, hizmetleri dahil olmak üzere her bir müvekkilimiz özelinde KVKK ve GDPR’a uyum kapsamında hukuki bakımdan aksiyon alınması gereken her konuda danışmanlık ve hukuki hizmeti vermekteyiz.

dava takibi

Dava Takibi ve Uyuşmazlık Çözümü

Her türlü adli ve idari dava takibi konusunda tecrübeli olan YETKİN HUKUK olarak tüm gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve şahsi ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarında dava ve takiplerin açılışı, istinaf ve temyiz süreçleri, olağanüstü kanun yollarına başvuru gibi hukuki konularda müvekkillerimize gerekli desteği sağlayarak avukatlık hizmeti vermektedir.

basın medya hukuku

Basın ve Medya Hukuku

YETKİN HUKUK çeşitli medya grupları içerisinde yer alan medya organlarına danışmanlık hizmetlerini konularında birçok hizmet vermektedir.

yabancılar hukuku

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Uluslararası ekonomik göçün makro dinamiklerinin belirlendiği son çeyrek asılda göç veren ülke konumundan göç alan ülke konumuna geçmekte olan Türkiye gibi bir ülkede faaliyet göstermekte olan YETKİN HUKUK, donanımlı Avukat ve Yabancı Danışmalarımız aracılığıyla Yabancılar Hukuku alanında bilfiil hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Konuşmaya Başla !
WhatsApp'tan Yazın !