Trafik Kazası Sonrasında Araç Sahibinin Yükümlülükleri

trafik-kazasi-sonrasi

Trafik sigortası sahiplerinin birincil görevi, kurallara uymak ve güvenli sürüştür. İkinci sırada ise trafik sigortası primlerini ister taksitle ister peşin olarak zamanında ödemek gelir. Bu şekilde, bir kaza anında 3. kişilere vereceğiniz zararları güvence altına alabilirsiniz. Bir diğer önemli konu ise sigorta yapılırken aracın tüm kusur ve aksaklıklarının sigortacıya bildirilmesidir. Bu bilgilerin verilmemesi ya da yanıltıcı bilgi sağlanması durumunda, sigortacının doğacak tazminattan rücu (cayma) hakkı bulunur.

Trafik kazası sonrasında, araç sahibinin yükümlülükleri ise şöyledir:

  • Araç sahibi, poliçe geçerlilik süresi dahilinde meydana gelen hasara konu tüm durumları sigorta şirketine bildirmek zorundadır. Araç kazaya karıştığında, en kısa sürede sigorta şirketine bildirilmesi ve gerekli evrakların teslim edilmesi gerekir.
  • Sigortalının herhangi bir kaza sonucunda oluşan zararı “ağırlaştırmaması” gerekir. Kazaya ek olarak fazla tazminat alabilmek adına yapılan her türlü girişim, sigortanın feshine neden olur.
  • Sigortalının bir diğer sorumluluğu, zararı azaltma veya kurtarma yükümlülüğüdür. Sigortalı, kazanın kısmen veya tamamen gerçekleştiği durumlarda, zararı önlemek ve azaltmak için çaba göstermelidir. Örneğin trafikte ilerlerken aracınızdan duman çıktığını fark ettiniz ve hemen aracınızı güvenli bir yere çektiniz. Hızlı bir şekilde yangın tüpüyle müdahale etmeli ya da itfaiyeye haber vermelisiniz. Hiçbir çaba gösterilmezse, sigortalı araç sahibi sorumluluklarını yerine getirmemiş sayılır.
  • Kaza sonucu oluşan zarardan dolayı sigortalı kendisine dava yolu veya başka yollarla bir tazminat talebi ulaşırsa ya da aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigorta şirketini haberdar etmeli ve almış̧ olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigorta şirketine vermeli.
  • Ortaya çıkan ve trafik sigortasına konu olan durumla ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa sigorta şirketlerinin her birine hasarın gerçekleştiğini bildirmeli.
  • Maddi hasarlı trafik kazalarında motorlu aracı tutanak düzenlemek amacıyla güvenli bir yere çekmeli.

Maddi hasarlı trafik kazalarından sonra belli başlı prosedürleri uygulamak gerekir.

Konuşmaya Başla !
WhatsApp'tan Yazın !