Sosyal Medya Kullanılarak İşlenen Bilişim Suçları

Sosyal Medya ( Facebook,  Youtube,  Twitter, Instagram) Kullanılarak İşlenen Bilişim Suçları

Dijital dünyada sosyalleşmeyi ve iletişimi sağlayan sosyal medyanın yaygınlaşması çeşitli sorunları beraberinde getiriyor. Dijital platformlarda Sosyal medya profilinin ele geçirilmesi,  başkasının adına sahte hesap açma, dijital sosyal medya üzerinden tehdit,  aşağılama vb. örnek olarak gösterilebilir. Bireylerin mağdur olmasına neden olan bu ve benzeri durumlarda kanunlar devreye girilmektedir.  Günlük hayatımızı düzenleyen kanunlar sosyal medya üzerinden işleyen kişilere ve işlenen suçlara da uygulanmaktadır. Bu bakımdan gerçek hayatta olduğu gibi dijital dünyadaki sosyal medyada da davranış ve eylemler bu kanunlara göre değerlendirilmektedir.

Facebook,  Youtube,  Twitter, Instagram vb. gibi dijital sosyal mecralar medyaya örnek verilebilir. Bu dijital mecralar sayesinde kişilerin özel hayatında fotoğrafları, fikirleri, videoları ve yazıları ister sadece tanıdıkları kişilerle, isterlerse de tüm dünya ile paylaşılabilir.  Bu imkân da dijital sosyal medya mecralarını milyonlarca insanın vazgeçilmezlerinden biri haline getirmiştir

Sosyal medyanın bu kadar yaygınlaşması ve popüler olması bir takım art niyetli insanların da dikkatini çekmiştir. Bu insanlar ne yazık ki sosyal medyayı dolandırıcılık veya başkalarına siber zorbalık yapmak için kullanmaktalar. 

Dijital Sosyal Medyada özel hayatılarında da başkasının Adına Sahte Hesap Açmak, Sosyal medya sayesinde insanlar yalnızca içeriği tüketen olmaktan çıkarıp internet ortamında istediği içeriği üreten hale getirmiştir. Aynı zamanda sosyal medya sayesinde dileyen herkes paylaşmak istedikleri fikirleri ya da içerikleri zaman,  mekân ve ortama bağlı kalmaksızın,  internetin olduğu her an paylaşabilmektedir. Bu da bazen kişilerle ilgili onların bilgisi dışında kişisel bilgilerinin paylaşılmasına neden olmaktadır. 

Sosyal medyada kişinin bilgisi dışında bilgilerinin veya fotoğraflarının kullanılarak adına hesap açılması özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşturur.  Bu da 5237 sayılı Türk Ceza

Kanunu’nun 134.  maddesinin ilk iki fıkrasında açıkça belirtilmiştir.

 Bu maddeye göre sahte hesap açan kişinin hapis cezası istenebilir. Ayrıca aynı sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 136.  maddesine göre de kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkalarına yayan kişinin iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası istenebilir. Yani, o kişinin fotoğrafı ve bilgileri kullanılarak adına açılan sahte hesap başkalarıyla iletişime geçmek için kullanılırsa,  bu kişisel verileri yaymak olarak kabul edildiğinden 136. Madde’nin kapsamına girer. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 134. ve 136. maddeleri aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

Madde 134- (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

(Değişik: 2/7/2012-6352/81 Md.) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

 Madde 136- (1)  Kişisel verileri,  hukuka aykırı olarak bir başkasına veren,  yayan veya ele geçiren kişi,  iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Ayrıca eğer sahte hesap açan kişi mağdur olanın kişinin kişilik haklarına saldırmışsa,  bu durumda da Medeni Kanunun 24. maddesine göre mağdur kişi kendisine saldıran kişiden korunmayı talep edebilir. Medeni Kanunun 24. maddesi aşağıdaki gibidir. 

 MADDE 24.- Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse,  hâkimden,  saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır.

Başkası adına sahte hesap açmanın özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkalarına yayma suçu oluşturduğu yukarıda detaylı olarak anlatılmıştır.  Bunlara ek olarak sahte hesapta kullanılan fotoğraflar mağdura ait olduğundan Fikir Sanat Eserleri Kanununun 71. maddesine göre de sahte hesabı açıp bu fotoğrafları kullanan kişi için hapis cezası istenebilir.  Fikir Sanat Eserleri Kanununun 71. maddesi aşağıda açıklanmıştır. 

Konuşmaya Başla !
WhatsApp'tan Yazın !