Şirketler ve Ticaret Hukuku

YETKİN HUKUK, şirketler ve ticaret hukukunun her alanında hizmet vermektedir. İşyeri kira sözleşmelerinin hazırlanmasından, genel satış şartlarının düzenlenmelerine kadar yapmakta olduğu çeşitli çalışmalar ile  uzmanlık alanları artmaktadır.

YETKİN HUKUK, aşağıdaki iş ve işlemlerle sınırlı kalmamak üzere, müvekkil Şirketlerinin ticari faaliyetlerinde birçok alanda danışmanlık hizmeti vermektedir:

Niyet mektubu teklif mektubu,

Hisse Devir Sözleşmeleri, Ortaklık Sözleşmeleri,

Gizlilik sözleşmeleri,

Genel Satış Şartları, Genel Satın Alma Şartları, Satın Alma ve Satış Sözleşmeleri,

Teminat Sözleşmeleri,

Sınaî alanda Alt İşverenlik Sözleşmeleri, İşletmeler arası Ortaklık Sözleşmeleri, Uzun, Orta ve Kısa Vadeli Tedarik Sözleşmeleri,

İşletmeler arası araştırma ve geliştirme sözleşmeleri,

Teknoloji ve know-how transfer sözleşmeleri,

Kredi sözleşmeleri,

Müvekkillerimize, faturaların düzenlenmesinden ortaklık ve işbirliği sözleşmelerinin son erdirilmesine kadar ticari faaliyetlerinde, tüm yasal düzenlemeler konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

Aynı zamanda, uluslararası ticaret, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında yürürlükte bulunan Gümrük Birliği Anlaşması, anti-dumping düzenlemeleri ve korunma tedbirleri ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Müvekkillerimizin yapacağı yatırımda ve kuracağı şirket türü hususlarında gerekli tüm hukuki danışmanlık hizmetini sunmakta, ortaklık sözleşmesi, kira sözleşmesi, inşaat sözleşmesi, satış sözleşmeleri, know-how, lisans ve teknik yardım sözleşmeleri, bayilik ve dağıtım sözleşmeleri, iş sözleşmeleri ve alt-işveren sözleşmeleri gibi tüm sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesinde müvekkillerine gerekli tüm hukuki yardımda bulunmaktadır.

İşyeri kira sözleşmelerini düzenlemekte ve müzakere etmektedir. Mal sahibi ve kiracı arasında çıkabilecek ihtilafların çözümü, kira bedellerinin artırılması ve söz konusu sözleşmelere ilişkin yapılacak her türlü değişiklik konularında müvekkillerine yardımcı olmaktadır.

Ticari işletmelerin kuruluşundan devrine ve mal varlıklarının tasfiyesine kadar tüm süreçte müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Konuşmaya Başla !
WhatsApp'tan Yazın !