Sigorta Hukuku

YETKİN HUKUK, sigorta sözleşmeleri kapsamında meydana gelen ihtilaflara yönelik  olarak, trafik kazaları veya maddi hasarlı kazalarda ölüm ve yaralama meydana gelmesi durumunda oluşan maddi ve manevi zararların tazmini, sağlık, emeklilik, hayat sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar başta olmak üzere sigorta ihtilaflarına ilişkin her alanda hukuki danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

YETKİN HUKUK  verdiği hukuki hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

Kasko, havacılık ve deniz sigortası ile ilgili ihtilaflar ve ihtilafın dava takibi yoluyla çözülmesi

Kaza sigortalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat talepleri, sigorta bedelinin tahsili

Emeklilik sigortasısağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında doğan alacak ve tazminat davalarının

Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri huzurunda çözülmesi

Sel, yangın, deprem vs. afetler neticesinde oluşan sigorta alacak ve tazminatların dava takibi

Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, kısmi fesih ve cayma işlemleri

Sigorta sözleşmelerindeki yükümlülüklerin ihlali halinde doğan ihtilafların takibi

Zarar sigortaları, zorunlu sorumluluk sigortalarından kaynaklanan ihtilaflar

Ödenmeyen sigorta primlerinin, sigorta ettirenden tahsili amacıyla icra müdürlükleri ve mahkemeleri nezdinde icra takibi işlemleri yapılması

Sigorta şirketlerinin zarar görene ödediği tazminat ve sigorta bedellerinin, zarar görenden tahsili amacıyla sigorta avukatımız tarafından dava açılması ve sonuçlandırılması,

Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

Sigortacılık faaliyetine ilişkin olarak Kanunun sigorta şirketleri ve acenteleri için aradığı gerekli hukuki yapının tesisinin sağlanması, bu alandaki hukuki başvurular ve bunlardan kaynaklanacak hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

Sigortacılık alanına ilişkin idari denetimlerde gerekli hukuki desteğin sağlanması,

Sigortacılık alanına ilişkin idari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli hukuki başvuruların yapılması ve dava takibi

Konuşmaya Başla !
WhatsApp'tan Yazın !