Sağlık ve İlaç Hukuku

Gerek yerel gerekse uluslararası müvekkillere hizmet veren Yetkin Hukuk Sağlık ve İlaç Hukuk Departmanı sektörel faaliyetlerden doğan akdi ve idari tüm uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili hizmet vermektedir.

YETKİN HUKUK, tarafından Sağlık ve İlaç sektörüne sunulan hizmetlerden bazıları:

İlaç hammaddelerine ilişkin alım-satım sözleşmelerinin ve ilaç üretim-geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması

Gizlilik sözleşmeleri hazırlanması

İlaç dağıtım (distribütörlük) sözleşmelerinin hazırlanması

Klinik araştırmalara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması

Sınai Mülkiyet davalarının takibi (daha çok ilaç patentleri ve ilaç markalarından doğan uyuşmazlıklara ilişkin)

Tehlikeli atıkların-ambalajların geri dönüşüm sözleşmelerinin hazırlanması

İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili danışmalık hizmetleri

Farmasotik buluşlara ilişkin patent tescili ve ilaç markalarının başvuruları, tescil süreçlerinin takibi hizmetleri

Müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir.

Konuşmaya Başla !
WhatsApp'tan Yazın !