Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

kişisel verilerin korunması hukuku

YETKİN HUKUK,KVKK kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi,İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından müvekkillerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında IT departmanları ile gereken işbirliğinin sağlanması ve mevcut durumda kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli desteğin sunulması,

Kişisel veri envanterinin çıkarılması ve veri akış şemalarının belirlenmesi,

Mevzuat ile uyumun sağlanması için gerekli hukuki belgelerin hazırlanması (açık muvafakatname/rıza metinleri, aydınlatma beyanları, kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikası, kişisel veri saklama ve imha politikası vb.),

Denetim hizmetleri sunulması ve uyumun şirket içinde devamlılığının kontrol edilmesi,

Projenin tamamlanmasının ardından veri mahremiyeti ve ilgili diğer mevzuat ile ilgili düzenli danışmanlık sağlanması,

Veri sorumluları siciline kayıt ve veri girişlerinin yapılması noktasında hukuki destek sunulması,

Müvekkillerin KVKK kapsamında müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi,

Kamera ile izleme ve görüntü kaydetme, elektronik ve biyometrik giriş sistemleri ile giriş zamanını belirleme, elektronik yer ve elektronik iletişimin gözetlenmesi gibi elektronik gözetleme yöntemlerinin iş yerlerindeki kullanımlarının hukuka uygunluğunun sağlanması hususunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,

“Gizlilik Politikası” (Privacy Policy), “Siber Güvenlik Politikası” (Cybersecurity Policy), “Çerez Politikası” (Cookies Policy) gibi gerekli metinlerin hazırlanması,

Kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına aktarılmasında hukuka uygunluk değerlendirmesinin yapılması ve bu çerçevede veri transfer sözleşmelerinin ve onay metinlerinin hazırlanması,

Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdinde gerekli işlemlerin yürütülmesi ve söz konusu idari prosedürlere ilişkin olarak hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,

Kişisel veriler üzerindeki hak ihlallerine karşı hukuk davalarının, ceza davalarının ve idari davaların yürütülmesi,

Siber güvenlik ve siber suçlar alanında danışmanlık hizmeti verilmesi ve dava takip hizmeti sağlanması, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ve ilgili mevzuat öngörülen korumanın sağlanabilmesi için veri yönetimi, veri imha ve anonimleştirme tekniklerine ilişkin danışmanlık hizmetleri sunulması,

KVKK kapsamındaki yükümlülüklere tam anlamıyla uyumun sağlanması bakımından Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara (hukuk, İK, IT, pazarlama, halkla ilişkiler vb.) şirket içi farkındalık eğitimlerinin sunulması,

KVKK kapsamında getirilen yükümlülüklere riayet edilmemesi halinde müvekkillerin alması muhtemel cezalar hakkında hukuki danışmanlık hizmetleri sunulmasıdır.

Yukarıda saymış olduğumuz hizmetlerin kapsamı, müvekkillerimizin talep ve beklentilerine göre karşılıklı müzakereler sonucunda tespit edilmekte ve uygulanmaktadır.

Konuşmaya Başla !
WhatsApp'tan Yazın !