İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

iş güvenliği hukuku

YETKİN HUKUK, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanlarında şirketlere ve çalışanlara (İşçi ,mavi yaka,beyaz yaka ) hukuki hizmet vermektedir.

Müvekkillerimize işçi ve işveren ilişkisinin her aşamasında eksiksiz ve kişiye özel danışmanlık hizmeti vermektedir. Müvekkillerimize iş hukuku alanında alacakları kararlar açısından yalnızca günlük danışmanlık hizmeti sağlamakla kalmayıp aynı zamanda uzun vadeli projeler açısından da danışmanlık yapmakta ve iş hukukundan doğacak uyuşmazlıklara ilişkin risklerin bertaraf edilmesinde yardımcı olmaktadır

Ticari ve sınai sektörlerde her çeşit alanda faaliyet gösteren müvekkil şirketlere ve çalışanlara danışmanlık hizmeti sunma fırsatına sahip olmuştur.

Aşağıda belirtilen hususlarla sınırlı olmamak üzere, müvekkillerini iş hukukuna ilişkin tüm konularda temsil etmektedir:

İş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve söz konusu sözleşmelerde değişiklik yapılması;

Vergilendirme, yan yardımlar, emeklilik, izinler;

İşçi sendikaları ile ilişkiler;

İşyerinde sağlık ve güvenlik;

Çalışma saatleri;

İşçilerin özel hayatı;

Gizli verilerin korunması;

Ayrımcılık;

Taşeron firmadan hizmet alımı;

Yeniden yapılandırma ve işten çıkarma;

Toplu ve bireysel işten çıkarma;

İşe iade;

Ticari İşletme devri, birleşme vs. işlemlerde iş sözleşmelerinin devri;

İstifa

YETKİN HUKUK, iş sözleşmelerinin müzakeresi ve düzenlenmesi hususlarında müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte ve uyuşmazlık halinde ihale sözleşmesi önerileri, iş sözleşmelerinin yorumu, uygulanması ve feshi konularında ortaya çıkan soru ve sorunlarla ilgili olarak müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Konuşmaya Başla !
WhatsApp'tan Yazın !