İcra ve İflas Hukuku

icra iflas hukuku

YETKİN HUKUK, İcra İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

YETKİN HUKUK, İcra İflas Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:

Danışmanlık hizmetleri

İflas masasına alacağın kaydettirilmesi,
İflasın ertelenmesi uygulamasının düzenlenmesi, denetlenmesi
İyileştirme projesinin düzenlenmesi, denetlenmesi
Kambiyo senetlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi
Mahcuz malların satış işlemlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi
Şirketlerin iflas prosedürünün denetlenmesi, düzenlenmesi
Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi
Şirket kurtarma çalışmaları

Dava vekilliği hizmetleri

İcra Ceza davaları
İcra Mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar
İflas davaları
İflasın Ertelenmesi Davaları
İhalenin feshi davaları
İhtiyadi haciz davası
İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri
İtiraz ve itirazın iptali davaları
İstirdat davaları
Menfi tespit davaları
Tasarrufun iptali davaları

 

 

Konuşmaya Başla !
WhatsApp'tan Yazın !