Fikri Mülkiyet Haklarının ve Tescilin Uluslararası Düzeyde ve Türkiye’de Geçersiz Kılınması

Fikri Mülkiyet Haklarının ve Tescilin Uluslararası Düzeyde ve Türkiye’de Geçersiz Kılınması . ( Marka , Patent, Faydalı Model, Buluş, Yazılım, Girişimcilik Start-up vb. )

Bir fikri mülkiyet ofisi fikri mülkiyet hakkınızı -örneğin patentinizi- araştırma ve inceleme sonrasında tescilleme yoluyla tanısa bile, yine de başkaları tarafından tesciliniz sorgulanabilir. Tescillenmiş bir patentin ya da markanın ‘geçerliliğinin’ sorgulanması, fikri mülkiyet hakkınızın onaylanmamış olmasını tercih eden birçok rakip firmanın ortak stratejisidir.

Mahkemelere aşağıdaki hususlara ilişkin kanıtlar sunduğunuzda siz de bir fikri mülkiyet hakkını sorgulayabilirsiniz:

En başta tescil edilmemesi gereklidir (‘GEÇERSİZ’); çünkü patentlene bilirlik (yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik ya da patentlenemeyen sınıflarda olma) ya da ticari marka koruması için vb. kriterleri karşılamamaktadır.

Koruma için artık uygun olmaması, belki ticari marka ‘JENERİK’ hale gelmiştir yada sıradanlaşmış bir terime dönüşmüştür yada düzgün kullanılmıyordur. Bu durumda haklar ‘YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILIR’.

Faydalı Modeller incelemeden geçmedikleri için oldukça zayıftırlar ve firmaların mahkemede kolaylıkla geçersiz hale getirilebileceklerini bildiklerinden dolayı sıklıkla ihlale uğrarlar. İnceleme yapılarak verilen patentler bile, örneğin başka bir kişi ya da şirketin başvuru tarihinden daha önce bilimsel bir yayında ya da bir seminerde kamuya sunulduklarını ispatlamaları durumunda, geçersiz ilan edilebilirler. GEÇERSİZ KILMA ya da YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA karmaşıktır ve genellikle özel hukuki tavsiyeler almayı gerektirirler. Ancak bu aşamada, sırf fikri mülkiyet hakkınızı tescillemiş olmanız nedeniyle piyasada ayakta kalabileceğinizi garanti etmiş olmadığınızdan haberdar olmanız önemlidir.

Fikri Mülkiyet Haklarına İhlalleri Saptamak ve Karşı Harekete Geçmek

Fikri mülkiyet hakkınızı ulusal ya da bölgesel patent ofisinden tescillemişseniz, artık izleme ve ihlallere karşı harekete geçme sorumluluğuna da sahipsiniz. Bu genel kuralın istisnası, münhasır hak lisansı üzerinde anlaşmaya varıldığı zamandır. Bu durumda, lisans alan kişi ‘LİSANS (LICENSEE)’ ihlalciye karşı yasal harekete geçebilir ve bazen de ihlalleri izleme ve ‘HAKLARI UYGULAMA (ENFORCEMENT)’ sorumluluğu lisans anlaşması kuralları ile lisans verilir.

Konuşmaya Başla !
WhatsApp'tan Yazın !