E-Ticaret Hukuku

YETKİN HUKUK, ticari işletmelerin tüm ihtiyaçları konusunda hizmetler sunduğu gibi aynı zamanda e-ticaret şirketler hususunda çok çeşitli konularda faaliyet göstermektedir. İnternet üzerinde yapılan elektronik yayıncılık, sosyal medya platformları, elektronik ilan ve reklam faaliyetleri, elektronik eğlence yazılımları ve oyun platformları, internet yazılımları, elektronik mal ve hizmet ticareti ve benzeri diğer faaliyetlerde bulunan ya da bu konularda faaliyet göstermek üzere kurulmak istenen yeni girişimlere yönelik hukuki danışmanlık hizmetler sunulmaktadır;

Bilişim sözleşmeleri

Adli bilişim

Bilişim suçları

E-ticaret platformu

İnternet içerik ve yer sağlayıcısı hizmetleri

İnternet siteleri hakkında hukukî danışmanlık

Bilgi güvenliği ve veri koruma hukuku

İnternet üzerinden yayınlanan itibar zedeleyici içeriklerin yayından kaldırılması

Hak ihlali doğuran internet yayınları ve içeriklere karşı hukukî yollara başvurulması

İnternet yoluyla işlenen hakaret, tehdit, şantaj suçları hakkında yasal işlem yapılması

İnternet vasıtasıyla yapılan kredi kartı ve internet bankacılığı dolandırıcılığına karşı alınabilecek önlemlerin alınması, hukuka aykırılık halinde gerekli işlemlerin başlatılması

Dijital Reklamcılık

Lisans, yazılım, bakım-güncelleme, servis hizmeti ve know-how

Sözleşmelerinin hazırlanması, denetlenmesi ve ihtilafların çözümü

Hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcıların tabi olduğu kuralların denetimi

Kişisel iletişim abonelik sözleşmelerinde tüketici haklarının korunması

Elektronik ticarette tüketicinin korunması

İnternet üzerinden yapılan haksız rekabetin önlenmesi

İnternet vasıtasıyla işlenebilecek tüm suçlar hakkında cezai ve hukuki prosedürlerin takibinin yapılmasına yönelik hukukî yardımlar

Elektronik ticaret alanını düzenleyen 6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun, 5809 sayılı Elektronik haberleşme kanunu, 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların denetlenmesi ve bu yayınlar yolu ile işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun, 5070 sayılı elektronik imza kanunu, 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bunlara bağlı olarak çıkarılan değişik yönetmelikler hakkında hizmet  başta olmak üzere Bilişim ve E-Ticaret Hukukundan doğan tüm davalarda uzman bir kadro ile etkin  hizmet sunulmaktadır.

Konuşmaya Başla !
WhatsApp'tan Yazın !