Dava Takibi ve Uyuşmazlık Çözümü

dava takibi

YETKİN HUKUK ,uyuşmazlık çözümü alanındaki derin tecrübe, stratejik ve pratik sonuçlarla, müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu tüm süreçlerde hukuki danışmanlık yapmakta ve dava takip hizmeti sunmaktadır. Stratejik veri odaklı etkin iletişim ortaklığına dayanan anlayışıyla müvekkillerine, bu alanda vermiş olduğu hizmetlerle ulusal ve uluslararası şirketlere hukuki hizmetler vermektedir.

İş hayatındaki temel önceliklerin ve zorlukların farkında olarak, önleyici bir yaklaşımla, planlı, stratejik hukuki hizmetler sağlamayı ve bir uyuşmazlığın çözümünde olası diğer seçenekleri değerlendirmeyi amaç edinmektedir. Uzlaşma önceliktir ve en karmaşık durumlarda bile alternatif önlemler, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları değerlendirilmelidir. Dava sürecinin önlenemez olduğu durumlarda ise,

YETKİN HUKUK uyuşmazlığın her aşamasında müvekkillerinin menfaatlerini kararlı ve yetkin bir şekilde gözetmekte, buna uygun stratejileri belirlemekte ve hayata geçirmektedir.

DAVA TAKİBİ

YETKİN HUKUK, adli ve idari yargı süreçlerinde ulusal ve uluslararası müvekkillerine, bu alandaki derin tecrübesi ve stratejisiyle önemli bir ortak olmaktadır. Genellikle dava sürecinin öncesinde planlanan iş odaklı stratejisiyle, uzun ve gerilimi yüksek süreçleri müvekkilleri için son derece kolay ve erişebilir hale getirmektedir.

YETKİN HUKUK, yargılamaya maruz kalma riskini asgari seviyeye indirgemek için uyumluluk programlarının geliştirilmesi ve dönemsel risk değerlendirmelerinin yapılması konusunda da müvekkilleriyle işbirliği içerisinde hareket etmektedir.

Anlaşmazlığın konusu her ne olursa olsun, deneyimli dava avukatlarıyla ulusal ve çok uluslu şirketlere, kişi ve kuruluşlara, banka ve finans kurumlarına ve sigorta şirketlerine ticari davalar, iş davaları, sigorta davaları, fikri ve sınai haklar davaları ve ihtilaflı alacaklar da dahil olmak üzere şirketler ve ticaret hukuku alanındaki her konuda hukuki destek sağlamaktadır.

TAHKİM

YETKİN HUKUK, yabancı mahkeme kararlarının ve uluslararası tahkim kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi konusunda ulusal ve çok uluslu müvekkillerine hizmet vermektedir. Aynı şekilde Türk mahkeme kararlarının ve tahkim kararlarının yurt dışında tanınması ve tenfizi noktasında da müvekkillerine yurt dışındaki yabancı hukuk büroları ile ortak ofis olarak çalışmakta ve sürecin yürütülmesi konusunda destek vermektedir.

Ulusal ve uluslararası müvekkillerini yerli ve yabancı tahkim kurumları önünde temsil etmekte, haklarını savunmakta ve bu süreçlerini yürütmektedir.

HİZMETLER

Ticari Davalar

Aşağıda sayılan hususlardan doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerimizin yararlarını etkin bir şekilde gözetmekteyiz;

 

Uluslararası Ticaretten doğan ihtilaflar

Sözleşmesel yükümlülüklerin ihlali

Haksız rekabet

Tekelleşme

Tüketici hukuku kurallarının ihlali

Ticari kira uyuşmazlıkları

Tahkim, arabuluculuk ve diğer alternatif uyuşmazlık yöntemleri de dahil olmak üzere farklı çözüm yöntemlerini seçme ve uygulama safhalarında da müvekkillerimize gerekli hukuki desteği sağlamaktayız.

Kurumsal Davalar

Kurumsal Davaların takibi kapsamında sunduğumuz hukuki hizmetler arasında:

Yatırımcılar ve şirketler ve ortaklıklardaki pay sahipleri arasında doğan uyuşmazlıklar,

Şirketleri yıllık Olağan Genel Kurul yapmaları için zorlayıcı tedbirler alma,

Genel Kurul Kararları ve Yönetim Kurulu Kararlarının iptali,

Şirket müdürlerinin seçim kararlarına ve pay sahiplerinin diğer oylarına itiraz,

Ortaklar, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve şirket müdürleri arasındaki anlaşmazlıkların halleriyle ilgili danışmanlık sunulması,

Azınlık haklarından doğan uyuşmazlıklar,

Pay sahipleri veya müdür kilitlenmelerini çözmek amacıyla vasi atama işlemleri,

Ortakların ticari defter ve kayıtları inceleme hakkının uygulanması,

Tasfiye, iflas, rehin ve aciz halleriyle ilgili gerekli hukuki desteğin sağlanması yer almaktadır.

Gayrimenkul & İnşaat Hukuku ile ilgili Davalar

Bu alanda yerli ve uluslararası müvekkillerimizi aşağıdaki konuları kapsayan uyuşmazlıklar ve davalarda temsil etmekteyiz;

İnşaat Hukuku ile ilgili hallerde müvekkillerimize Türkiye ve yurtdışındaki altyapı, inşaat, uluslararası müteahhitlik alanlarında hukuki destek sağlıyoruz.

Gayrimenkul gelişim ve inşaat projeleri

Yerleşime uygun ve ticari taşınmaz kiraları ve ilgili kira sözleşmeleri ile kiraya veren-kiralayan uyuşmazlıkları,

Taşınmaza ilişkin sözleşmeler, haksız fiiller, hileli temlik ve muvazaalı satış işlemleri,

Fuzuli işgal prosedürleri, taşınmazlardaki mülkiyetin ayrılması gerektiği hallerde taksim davaları,

İnşaat uyuşmazlıkları, müteahhit ve taşeron uyuşmazlıkları,

Miras kalmış arazi ve taşınmazlardan doğan uyuşmazlıklar,

Arazi kullanım sınırlamaları ve imar,

Çok amaçlı binalara, alışveriş merkezlerine, otellere ilişkin yönetim ve faaliyet sözleşmeleri ile ortak alan bakım ve yönetimi ile ilgili ihtilaflar,

Kat Mülkiyet Kanunu’ndan doğan daire sahibi ve/veya apartman yöneticisi uyuşmazlıkları,

Adil piyasa değeri, kentsel dönüşüm ve yeniden yerleştirmeye ilişkin dava takibi.

Beyaz Yaka Suçları

Beyaz yaka suçları ile ilgili olarak; şirket yetkililerince işlenen vergi ve gümrük suçları, kaçakçılık, yolsuzluk, irtikâp, belgede sahtecilik, borsa suçları, rüşvet, güveni kötüye kullanma, kara para aklama, kredi kartı suçları, bilişim suçları, banka suçları, sigortacılık suçları, sahte iflas suçu, sahtecilik suçu, iftira, ticari ve mesleki ihmal ve diğer finansal suçlar açısından, şirketleri ve kurumları hem mağdur hem şikâyet eden tarafında temsil, aynı zamanda kurumsal müvekkillerimize görevin kötüye kullanılması, şirket içinde veya şirkete karşı işlenen; pay sahiplerine veya yöneticilere varlık satışı, kurumsal soruşturmalar, mal takibi ve geri alımı, dolandırıcılığın önlenmesi gibi iç hukuki hizmet vermekteyiz.

Konuşmaya Başla !
WhatsApp'tan Yazın !