Bilişim Hukuku

bilişim hukuku

YETKİN HUKUK, hem yeni kurulan hem de köklü teknoloji şirketleriyle çok yakın çalışmakta, yeni şirketlerin kuruluşlarında mevzuata uyum ve altyapının kurulabilmesi ile teknoloji şirketlerinin günlük faaliyetleri kapsamında gerek şirketlerin yatırım almaları ya da halka açılmaları aşamalarında da şirketler ve ortaklarına

E-ticaret şirketleri, içerik sağlayıcıları, yer sağlayıcıları, internet servis sağlayıcıları, dijital hizmet şirketleri, ödeme kuruluşları ve mühendislik şirketlerine mevzuata uyum, sözleşmelerin hazırlanması, müzakere edilmesi ve lisans konuları

Hem bilişim teknolojileri hem de ARGE şirketlerinin kurucularına ve yatırımcılarına fikri mülkiyet haklarının korunması, internet hukuku ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda ayrıca şirketlere ARGE ile ilişkili mevcut destek, hibe ve fon başvurularında hukuki süreçler olmak üzere

YETKİN HUKUK, tarafından müvekkillerimize bilişim hukuku alanında ilgili mevzuat kapsamında sayılan hukuki danışmanlık hizmetler sunulmaktadır;

Markanın Alan Adlarında (Domain Names) Korunması

FSEK Bağlamında Sınırlamalar ve İstisnalar: Kullanıcı Hakları

Dijital Oyun Hukuku

E-Spor Hukuku

Dijital Şirketler

GDPR (Avrupa Veri Koruma Tüzüğü) ve Türk Hukukuna Etkisi

Blockchain Teknolojisi ve Kullanım alanları

Kripto Paralar / Akıllı Sözleşmeler

ICO Hukuku / Kitle Fonlama ve Yasal Durumu

Nesnelerin İnterneti ( Internet of Things -IoT)

Robot Hukuku

Chatbot Hukuku

Bulut Hukuku

Siber Güvenlik ve Siber Suçlar

Hukuka Aykırı Olarak Bilişim Sistemine Girme ve Sistemde Kalma Suçu

Bilişim Sisteminin İşleyişinin Engellenmesi, Bozulması, Verilerin Yok Edilmesi veya Değiştirilmesi Suçları

Bilişim Sistemi Aracılığıyla Hukuka Aykırı Yarar Sağlama Suçu

Kişisel Verilen Kaydedilmesi Suçu

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu

Verilen Yok Edilmemesi Suçu

Haberleşmenin Engellenmesi Suçu Basın Yoluyla Hakaret Suçu

Bilişim Sisteminin Kullanılması Yoluyla İşlenen Hırsızlık Suçu

Bilişim Sisteminin Kullanılması Yoluyla İşlenen Dolandırıcılık Suçu

Bilişim Sistemlerinde Arama ve El Koyma

Konuşmaya Başla !
WhatsApp'tan Yazın !